ΕΠΑνΕΚ 2014-2020

2nd Agro Quality Festival

Στην έκθεση 2ο AGRO QUALITY FESTIVAL- Ποιοτικά Αγροτικά Προιόντα, που πραγματοποιήθηκε στις 13-15 Μαίου 2001, συμμετείχε ο ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ VINEYARDS ως μέλος του Επιμελητηρίου Ξάνθης.