ΕΠΑνΕΚ 2014-2020

Ιδιαίτερο Μικροκλίμα

όσον αφορά το μικροκλίμα, τα Άβδηρα προσφέρουν ιδανικό περιβάλλον για την καλλιέργεια των αμπελώνων: Το καλοκαίρι, υπάρχουν μόνο οι απαραίτητες λίγες βροχοπτώσεις και τα βράδια έχουν χαμηλές θερμοκρασίες. Ακόμα, στην αμπελοκαλλιέργεια συμβάλλει η σύσταση του εδάφους, που έχει ευνοηθεί από την αποσάθρωση ποικιλόμορφων κρυσταλλικών πετρωμάτων και τη συσσώρευσή τους στις ήπιες κατωφέρειες του υβώματος των Αβδήρων, τα οποία κάνουν το έδαφος εύφορο.

Ο “Ανατολικός Αμπελώνας” σε συνεργασία με ειδικούς οινολόγους και γεωλόγους, έχει επιλέξει την ιδανική τοποθεσία των αμπελώνων, έτσι ώστε να εκμεταλλευόμαστε πλήρως τις κλιματικές συνθήκες και το έδαφος που θα φιλοξενήσει τις καλλιέργειες και θα αναδείξει τα κρασιά μας.

ΙΣΤΟΡΙΑ

Τα Άβδηρα είναι μια ιστορική κωμόπολη του νομού Ξάνθης. Σύμφωνα με τη μυθολογία, ιδρυτής των Αβδήρων ήταν ο Ηρακλής, που έδωσε στην πόλη το όνομα του φίλου του Άβδηρου, που τον κατασπάραξαν τα άλογα του Διομήδη. Όσον αφορά την ιστορική πραγματικότητα, τα Άβδηρα υπήρξαν πατρίδα πολλών εξεχουσών προσωπικοτήτων της αρχαιότητας, του Δημόκριτου, του Πρωταγόρα, του Λεύκιππου και του Αναξαγόρα, μεταξύ άλλων.

Γεωλογικα χαρακτηριστικα

Η περιοχή των Αβδήρων

Αποτελεί την νοτιοανατολική απόληξη του υβώματος των Αβδήρων,5 km από τις ακτές του θρακικού πελάγους, στο βόρειο Αιγαίο και βορειοανατολικά του κοντινού, παγκόσμια γνωστού, δέλτα του ποταμού Νέστου.Το ύβωμα αυτό εκτείνεται για 20 km περίπου προς βορειοδυτικά μέχρι την περιοχή του χωριού Παράδεισος, στις παρυφές των ορέων Λεκάνης.
Γεωλογικά η περιοχή δομείται από δύο κύριες ενότητες πετρωμάτων :

Α) Γρανίτης

Ο γρανίτης των Αβδήρων αποτελεί ένα πλουτώνιο σώμα, ορατών διαστάσεων 1 x 3 km περίπου, με τον μεγάλο άξονα, προσανατολισμένο ΒΔ-ΝΑ, να περνά αμέσως βόρεια των Αβδήρων. Ο γρανίτης είναι μέσο – αδροκρυσταλλικός, εξαλλοιωμένος με έντονα στοιχεία διάβρωσης. Η ηλικία του προσδιορίζεται ηωκαινική, μεγαλύτερη των 37 εκ. ετών.

Β) Κρυσταλλικά πετρώματα

Η ποικιλόμορφη ομάδα κρυσταλλικών πετρωμάτων της ροδοπικής μάζας,συγκεκριμένα της τεκτονικής ενότητας Σιδηρόνερου, η οποία αποτελεί κύριο δομικό στοιχείο του υβώματος των Αβδήρων και εκτίνεται μέχρι την παραλία Αβδήρων. Στην ομάδα αυτή επικρατούν σκουρόχρωμοι αμφιβολιτικοί και βιοτιτικοί γνεύσιοι, λευκοκρατικοί χαλαζιοαστριούχοι γνεύσιοι και λίγα μάρμαρα. Όλα τα πετρώματα διαπερώνται από λευκοκρατικές, χαλαζιοαστριούχες, μοσχοβιτικές φλέβες πηγματιτών. Η ηλικία των πετρωμάτων αυτών, πλην των πηγματιτών οι οποίοι είναι πιθανώς ισόχρονοι του γρανίτη των Αβδήρων, εκτιμάται σαν παλαιοζωϊκή ( > 250 εκ. χρ.).

Από την αποσάθρωση των παραπάνω πετρωμάτων και τη συσσώρευση των υλικών στις ήπιες, δυτικές και νότιες κατωφέρειές του υβώματος των Αβδήρων, προκαλείται η δημιουργία του εδαφικού καλλύματος, πάχους και μέχρι μερικών μέτρων.

Γ. Αναστασιάδης Γεωλόγος Ι.Γ.Μ.Ε.