Έκθεση Anuga 2011

ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ VINEYARDS συμμετείχε στην Έκθεση Τροφίμων και Ποτών ANUGA 2011, με την υποστήριξη του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ.