Βιολογικός Πιστοποιημένος Αμπελώνας
Με την πεποίθηση ότι ένα προϊόν εναρμονισμένο στο περιβάλλον μπορεί να έχει βέλτιστη ποιότητα, δημιουργήσαμε τον ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ VINEYARDS που από το 2005 δημιουργεί πιστοποιημένα βιολογικά προϊόντα μοναδικής ποιότητας. Ο ιδιόκτητος αμπελώνας βρίσκεται στην περιοχή των Αβδήρων της Ξάνθης, στη Θράκη και είναι ο βορειότερος παραθαλάσσιος βιολογικός αμπελώνας στην Ελλάδα.

Στα Άβδηρα, τη γνωστή από την αρχαϊκή εποχή πόλη της Θράκης, άρχισε το 2000 η προσπάθεια για την αναβίωση του φημισμένου από την αρχαιότητα αμπελώνα. Συμμετέχοντας σε αυτή την πρωτοβουλία ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ VINEYARDS ξεκίνησε το 2005 την καλλιέργεια ελληνικών και διεθνών ποικιλιών αμπέλου, εφαρμόζοντας τις αρχές της βιολογικής γεωργίας. Η θέση του αμπελώνα στους άνυδρους λόφους των Αβδήρων, σε υψόμετρο που κυμαίνεται από 50-70 μέτρα και σε απόστασή 2 περίπου χιλιομέτρων από το Θρακικό Πέλαγος, το αμμώδες έδαφος, οι συνεχείς δροσεροί βορειοανατολικοί άνεμοι και η διαφορά θερμοκρασίας ημέρας με νύχτας 13-15 C και το μικροκλίμα της περιοχής των Αβδήρων συμβάλλουν καθοριστικά στη δημιουργία προϊόντων υψηλής ποιότητας.

Έδαφος & Υπέδαφος

Η περιοχή των Αβδήρων, αποτελεί την νοτιοανατολική απόληξη του υβώματος των Αβδήρων,5 km από τις ακτές του θρακικού πελάγους, στο βόρειο Αιγαίο και βορειοανατολικά του κοντινού, παγκόσμια γνωστού, δέλτα του ποταμού Νέστου.Το ύβωμα αυτό εκτείνεται για 20 km περίπου προς βορειοδυτικά μέχρι την περιοχή του χωριού Παράδεισος, στις παρυφές των ορέων Λεκάνης. Γεωλογικά η περιοχή δομείται από δύο κύριες ενότητες πετρωμάτων : Α) Ο γρανίτης των Αβδήρων αποτελεί ένα πλουτώνιο σώμα, ορατών διαστάσεων 1 χ 3 km περίπου, με τον μεγάλο άξονα, προσανατολισμένο ΒΔ-ΝΑ, να περνά αμέσως βόρεια των Αβδήρων. Ο γρανίτης είναι μέσο – αδροκρυσταλλικός, εξαλλοιωμένος με έντονα στοιχεία διάβρωσης. Η ηλικία του προσδιορίζεται ηωκαινική, μεγαλύτερη των 37 εκ. ετών. Β) Η ποικιλόμορφη ομάδα κρυσταλλικών πετρωμάτων της ροδοπικής μάζας,συγκεκριμένα της τεκτονικής ενότητας Σιδηρόνερου, η οποία αποτελεί κύριο δομικό στοιχείο του υβώματος των Αβδήρων και εκτίνεται μέχρι την παραλία Αβδήρων. Στην ομάδα αυτή επικρατούν σκουρόχρωμοι αμφιβολιτικοί και βιοτιτικοί γνεύσιοι, λευκοκρατικοί χαλαζιοαστριούχοι γνεύσιοι και λίγα μάρμαρα. Όλα τα πετρώματα διαπερώνται από λευκοκρατικές, χαλαζιοαστριούχες, μοσχοβιτικές φλέβες πηγματιτών. Η ηλικία των πετρωμάτων αυτών, πλην των πηγματιτών οι οποίοι είναι πιθανώς ισόχρονοι του γρανίτη των Αβδήρων, εκτιμάται σαν παλαιοζωϊκή ( > 250 εκ. χρ.). Από την αποσάθρωση των παραπάνω πετρωμάτων και τη συσσώρευση των υλικών στις ήπιες, δυτικές και νότιες κατωφέρειές του υβώματος των Αβδήρων, προκαλείται η δημιουργία του εδαφικού καλλύματος, πάχους και μέχρι μερικών μέτρων. Γ. Αναστασιάδης Γεωλόγος Ι.Γ.Μ.Ε. 

Ποικιλίες που καλλιεργούνται

Λευκές

Ασύρτικο Μαλαγουζιά Μοσχάτο

Ερυθρές

Μαυρούδι Cabernet Sauvignon Merlot
Ο Αμπελώνας

Φωτογραφικό υλικό

Φωτογραφικό υλικό